IMPAL

Usługi transportowo - spedycyjne

Skontaktuj się z nami
+48 52 330 62 45

KONTAKT

IMPAL s.c.

KRÓL RYSZARD CHMURA DOROTA

NIP: 559 000 48 16

Tele­fon: (52) 330 62 45

E-mail: kontakt@impal.pl

 

Dział Trans­por­tu

Dol­na Gru­pa 46a

86-134 Dra­gacz

Kie­row­nik Dzia­łu Trans­por­tu: Kata­rzy­na Król

Tele­fon: 695 473 155

E-mail: katarzyna.krol@impal.pl

 

Maga­zyn

ul. Fabrycz­na 5

86-170 Nowe

Kie­row­nik Maga­zy­nu: Kry­stian Król

Tele­fon: 601 429 485

E-mail: krystian.krol@impal.pl

 

For­mu­larz kon­tak­to­wy »