IMPAL

Usługi transportowo - spedycyjne

Skontaktuj się z nami
+48 52 330 62 45

KONTAKT

IMPAL S.C. KRÓL RYSZARD CHMURA DOROTA

Dol­na Gru­pa 46a

86-134 Dra­gacz

NIP: 559 000 48 16

Tele­fon: (52) 330 62 45

E-mail: kontakt@impal.pl


Dział Transportu

Kie­row­nik: Kata­rzy­na Król

Tele­fon: 695 473 155

E-mail: katarzyna.krol@impal.pl

Spe­cja­li­sta ds. trans­por­tu: Kry­stian Król

Tele­fon: 601 429 485

E-mail: krystian.krol@impal.pl